Aktuellt

Press release: New unique cooperation for climate smart shipping launched

onsdag 21 mars, 2018

A new and unique collaboration, Electromobility for Shipping, has been launched with the aim of strengthening the development towards a climate smart maritime sector and with great potential for Swedish exports of environmental technologies. The Swedish Shipowners´ Association, ABB Sweden AB, ABB Marine Oy, Stena AB, the research institute...

Pressmeddelande: Nytt unikt samarbete för klimatsmarta transporter lanserat

onsdag 21 mars, 2018

Ett nytt och unikt samarbete, Electromobility for Shipping, har lanserats med målet att stärka arbetet mot en klimatsmart sjöfartssektor och har stor potential för svensk export av miljövänlig teknik. Det är branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfart, ABB Sverige AB, ABB Marine Oy, Stena Rederi AB, forskningsinstitutet RISE och batteriföretaget Northvolt...

Arbetet om trakasserier inom sjöfarten fortsätter

tisdag 20 mars, 2018

Den 19 mars var Wista huvudarrangör för ett välbesökt seminarium och möte om sexuella trakasserier. På seminariet inledde forskaren Cecilia Österman om vikten av att arbeta systematiskt. – Att arbeta systematiskt är viktigt, men även att agera i det lilla – och vi kan alla göra något. Förebilder är...

Se fler nyheter