Aktuellt

Öppet informationsmöte om sjöfartens utveckling

måndag 20 november, 2017

Svensk Sjöfarts öppna informationsmöte 17 november samlade deltagare från hela sjöfartsbranschen och gav en inblick i Svensk Sjöfarts prioriterade frågor samt en utblick från skeppsmäklaren Marthe Lamp Sandvik. Rikard Engström, VD på Svensk Sjöfart, inledde mötet med att berätta om året som gått. – Vi får inte glömma att...

”Jag är väldigt positiv när det gäller sjöfartens möjligheter”

fredag 17 november, 2017

Svensk Sjöfart intervjuade Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet om Sjöfartens potential. Se vad hon svarade i videon nedan.   ”Jag är väldigt positiv när det gäller sjöfartens möjligheter. Tänk bara på de enorma vattenvägar som bara väntar på alla fartyg som ska transportera passagerare och gods. Tänk...

Avgiftsföreskrifter, ekonomi och lotsning i fokus på Sjöfartsverkets branschdag

torsdag 16 november, 2017

Under Sjöfartsverkets branschdag i Stockholm, som samlade ett 40-tal deltagare, tydliggjorde generaldirektör Katarina Norén, att verkets ekonomi är mycket bekymmersam. Hon berättade också att hon i samtal med infrastrukturminister Tomas Eneroth förstått att han anser att sjöfartens konkurrenskraft måste stärkas. Branschdagen var informativ och uppskattad. – Jag förstår att...

Se fler nyheter