Aktuellt

Svensk Sjöfart i SVT Opinion: Främja fler svenskflaggade fartyg och gynna klimatsmarta innovationer

måndag 25 juni, 2018

I SVT Opinion idag presenterar Svensk Sjöfart två förslag för hur vi kan få fler svenskflaggade fartyg: Ett förändrat tonnageskattesystem som gynnar tillväxten av fler svenskregistrerade fartyg och en avgiftsmodellen för farledsavgifter som är mer miljödifferentierad och gynnar klimatsmarta innovationer. Läs artikeln här. Publicerad: 2018-06-25

Ny rapport om svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2018

onsdag 20 juni, 2018

Trafikanalys har släppt rapporten om sjöfartens internationella konkurrenssituation 2018. Rapporten visar att den svenskregistrerade handelsflottan har fortsatt att minska under 2017 till 304 fartyg på minst 100 brutto. Utvecklingen under början av 2018 indikerar däremot ett ökat intresse för det svenska registret. Rapporten visar också att samtidigt som den...

Svensk Sjöfarts vice VD Pia Berglund går vidare mot nya utmaningar

måndag 18 juni, 2018

Svensk Sjöfarts vice VD och tidigare VD, Pia Berglund, har beslutat sig för att lämna Svensk Sjöfart och går vidare mot nya utmaningar. Hon kommer att fortsätta under uppsägningstiden fram till oktober 2018 och processen för att rekrytera en efterträdare har inletts. Pia började på föreningen som VD 2013...

Se fler nyheter