Aktuellt

Regeringen ger uppdrag att analysera fossilfrihet för statligt ägda fartyg

fredag 23 februari, 2018

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, till exempel vägfärjor och lotsbåtar. Trafikverket ska också lämna förslag till en strategi inklusive åtgärder. -Staten ska vara ett föredöme i den omställning...

Svensk Sjöfart och Furetank i GP om inflaggning

fredag 23 februari, 2018

Både Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström och Furetanks VD Lars Höglund intervjuades i GP om inflaggningen av fartyg till den svenska flaggan. Både Rikard Engström och Lars Höglund menade att förutsättningarna för den svenska sjöfarten förbättrats genom en rad åtgärder genomförda av regeringen, de fackliga parterna och den svenska rederinäringen;...

FureNord flaggar svenskt

onsdag 21 februari, 2018

4 december 2017 aviserade Furetank, Älvtank och Erik Thun AB och parterna i Blå Tillväxt att inflaggning av flera fartyg till Sverige kommer att ske. Nu har den svenska flaggan hissats på Furetanks fartyg FureNord. – Vi har sedan flera år ett gott samarbete med de sjöfackliga organisationerna, vilket har...

Se fler nyheter