Aktuellt

Sjöfarten samlas för att förebygga trakasserier

onsdag 17 januari, 2018

Den 17 januari samlas fjorton organisationer på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att diskutera fortsatta åtgärder för att förebygga trakasserier inom sjöfarten. Deltagande organisationer och aktörer är Föreningen Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, SARF, Chalmers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Linnéstudenterna, Chalmers studentkår, SUI, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Skärgårdsredarna, Wista Sweden, Marina läroverket och...

Svensk Sjöfart associerad partner och talare på iShipping Copenhagen 2018

måndag 15 januari, 2018

Den 27-28 februari samlas den internationella sjöfarten för att diskutera digitaliseringsfrågor på iShipping Copenhagen 2018. Svensk Sjöfarts vice VD Pia Berglund kommer tala på konferensen under rubriken ”The Maritime CEO Summit: How Digital Transformation is Driving Maritime Innovation”. Publicerad: 2018-01-12

Fossilfrihet, överförflyttning av gods från väg till sjö och digitalisering diskuterades på årets Transportforum

torsdag 11 januari, 2018

Under nordens största transportkonferens, Transportforum, diskuterades bland annat överförflyttning av gods från väg till sjö, digitalisering och hur sjöfarten kan bidra till Sveriges mål om fossilfrihet. Hela konferensen inleddes av infrastrukturminister Tomas Eneroth. – Sjöfarten är underutnyttjad och behöver användas mer. Jag kommer att göra allt jag kan för...

Se fler nyheter